Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Geografie cestovního ruchu pro romanisty se zaměřením na frankofonní a hispanofonní země
Id projektuIRP201414
Hlavní řešitelMgr. Kornélia Machová
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt Geografie cestovního ruchu pro romanisty se zaměřením na frankofonní a hispanofonní země je zaměřen na vytvoření multimediálních studijních materiálů, které budou určeny studentům prezenčního i kombinovaného studia především bakalářských studijních oborů Filozofické fakulty OU - Francouzština ve sféře podnikání a Španělština ve sféře podnikání. Snahou je zavést názornější a kvalitativně vyšší formu výuky uvedeného předmětu zavedením multimediálních studijních materiálů, kterou využijí nejen studenti prezenčního studia, ale především studenti kombinovaného studia při samostudiu. První kapitoly nového studijního materiálu podávají nezbytný teoretický vstup do problematiky cestovního ruchu (dále CR), se zaměřením na význam CR jako společenského fenoménu současné doby, seznamují s faktory, předpoklady a podmínkami jeho rozvoje. V dalších kapitolách je pozornost věnována terminologii, objasnění jevů a používaných pojmů nebo klasifikaci CR, přehledu o některých technikách služeb CR, seznámení s typologií CR, s charakteristikou, kategorizací a klasifikací ubytovacích služeb a stravovacích zařízení v ČR a zahraničí. Druhá část studijního materiálu podává geografický přehled o podmínkách rozvoje CR ve frankofonních a hispanofonních zemích a ve dvou nejvýznamnějších turistických regionech Evropy i světa - Francie a Španělska. Seznamuje se specifiky CR, lokalizačními, realizačními a selektivními předpoklady CR. Přírodní, kulturně-historické, společenské, sportovně-rekreační, a další atraktivity CR ve významných turistických regionech těchto zemí jsou prezentovány na konkrétních příkladech.