Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Multimediální učební text "Syntax pro překladatele"
Id projektuIRP201413
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt bude řešit vznik nového studijního materiálu multimediálního charakteru s názvem ?Syntax pro překladatele?. Cílem tohoto projektu bude vytvořit studijní materiál, který bude obsahovat nejen textovou část, ale také soubory multimediálního charakteru, s nimiž bude student samostatně pracovat a rozvíjet své jazykové a překladatelské kompetence ve francouzském jazyce. Zároveň si bude prohlubovat své znalosti v oblasti francouzské gramatiky a to se zvláštním důrazem na syntaktické struktury francouzského jazyka odlišné od češtiny. Všechna cvičení budou koncipována tak, aby odpovídala úrovni C1-C2 ? zkušený uživatel podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vytvořený studijní materiál pak bude přístupný na webových stránkách Ostravské univerzity a jako výukovou oporu ho budou využívat zejména studenti studijního oboru Francouzština pro překladatelskou praxi. Uvedený studijní materiál bude taktéž nabízen studentům jiných filologických a učitelských oborů, a to zejména prostřednictvím veřejného přístupu na internetových stránkách katedry romanistiky FF OU, a také prostřednictvím systému moodle, který spravuje Ostravská univerzita.