Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace studijního předmětu Gender history - Gender, sex a historie
Id projektuIRP201412
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt se zaměřuje na inovaci studijního předmětu (A) Gender history (KDU/GH) ? Gender, sex a historie, primárně pro navazující magisterský studijní obor 7105V035 Kulturní dějiny, studijní program P7105 Historické vědy, na základě aktuálních badatelských trendů a odborného zaměření řešitelky a spoluřešitelky. Cyklus přednášek kurzu bude určen pro studenty prezenčního studia humanitních oborů a pro Univerzitu třetího věku Filozofické fakulty. Výuka bude doplněna studijními materiály a multimediální výukovou oporou (z oblasti vizuální kultury, dějin umění, dějin filmu a divadla, původními prameny ? tisk, korespondence, fotografie), dostupnou v Moodlu, odpovídající probranému okruhu. Cílem předmětu je seznámení studenta s terminologií, historiografií a metodologií oboru, příbuznými vědeckými disciplínami a dějinami žen v české a evropské perspektivě od středověku po současnost, prostřednictvím výukových metod přednášky a workshopu. Po nastínění problematiky z interdisciplinárního pohledu budou přednášky zacíleny na relační okruhy, týkající se postavení ženy ve společnosti z pohledu všech společenských vrstev (šlechtična, žena ze středních vrstev, žena na okraji společnosti). Žena bude nahlížena v jejím rozměru sociálním (instituce, vzdělání, dobročinnost, rodina, konstrukt privátního a veřejného prostoru, sociálně-patologické jevy), kulturním (žena jako námět ve výtvarném umění, žena jako umělkyně, obraz ženy v soudobé literatuře, obraz ženy v současné vizuální kultuře), ekonomickém (pracovní uplatnění), antropologickém (žena z pohledu lékařské vědy, tělo a tělesnost, sexualita), kulturně-antropologickém (život ženy v rozměru jeho každodennosti) a politickém (právní postavení, ženské hnutí). Student bude disponovat teoretickými znalostmi oboru Gender history: koncepty a terminologie, historiografie česká i zahraniční, dějiny žen v českých i evropských dějinách, vývoj ženského hnutí.