Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Studijní materiál multimediálního charakteru: Lexikografie
Id projektuIRP201411
Hlavní řešitelMgr. Irena Fialová, Ph.D.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt bude zaměřen na tvorbu multimediální studijní opory pro předmět Lexikografie. Vzhledem k tomu, že předmět bude vyučován španělsky formou jedné hodiny přednášky a jedné hodiny cvičení, bude studijní opora k předmětu Lexikografie zaměřena nejen na samotný výklad, ale také na další aktivity, které se v rámci dvouhodinové týdenní dotace dají jen obtížně zvládat: práci s obrazovými přílohami, doplňkovými texty, fotografiemi či audio- a videonahrávkami. Studenti a studentky tedy budou moci jednotlivé části studijní opory využívat i v rámci samostudia. Audiovizuální materiály doplněné o otázky a úkoly budou mimo jiné přispívat k rozvíjení jejich komunikativní kompetence ve španělském jazyce na úrovni C1-C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studijní opora bude přístupná studentkám a studentům jak na Portále, tak na CD a v systému Moodle, a to v kompletní multimediální podobě i ve formátu PDF. Využívat ji budou moci především v rámci navazujících studijních oborů realizovaných na oddělení španělštiny.