Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza regionálních specifik Moravskoslezského kraje u vybraných rizikových faktorů majících vliv na léčebné výstupy nemocných s mnohočetným myelomem.
Id projektuSGS01/LF/2014-2015
Hlavní řešitelFedor Kryukov, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVedle standardních léčebných parametrů má na celkové výsledky léčby pacientů s mnohočetným myelomem vliv řada dalších faktorů, které běžné lékařské hodnocení nemusí vždy zohledňovat. Některé faktory přitom mohou mít zásadní vliv na kvalitu života a toleranci léčby. Cíle projektu zahrnují vytvoření a monitorování sady potencionálních faktorů mimo běžně hodnocené lékařské výstupy, které léčebné výsledky mohou ovlivňovat. Tyto faktory budou analyzovány v souboru dostupných nemocných z moravskoslezského kraje a bude zhodnocena míra jejich vlivu na celkové léčebné výsledky. Součástí projektu je i porovnání dostupných sledovaných parametrů retrospektivně v MS kraji s údaji z národního registru České myelomové skupiny.