Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rizikové faktory a prediktory progrese Barretova jícnu do adenokarcinomu
Id projektuSGS26/LF/2014-2015
Hlavní řešitelMUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na problematiku zánětu v indukci karcinogeneze u Barrettova jícnu (BJ), sledování rizikových faktorů a genových polymorfismů u osob s BJ. Je známo, že tito pacienti mají mnohonásobně zvýšené riziko vzniku karcinomu ezofagu. Nicméně pouze u malého procenta pacientů s dg. BJ dojde k rozvoji adenokarcinomu. V současné době vyvstává nutnost najít takové markery, které by u pacientů s BJ predikovaly riziko agresivního onemocnění a progrese z intestinální metaplazie do high-grade dysplazie nebo adenokarcinomu. Molekulární genetika hraje stále důležitější roli v diagnostice nádorových onemocnění a prekurzorových lézí včetně Barrettova jícnu - hledají se nejefektivnější možné kombinace potenciálních biomarkerů, díky kterým by bylo možné včas zachytit progresi onemocnění, které by predikovaly terapeutickou odpověď a hledají se potenciální terapeutické cíle pro případnou biologickou léčbu.