Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Průsečíky ostravské a uherskobrodské kultury na příkladu hudebněvýchovného a uměleckého odkazu Emila Háby
Id projektuIGS PdF 1/2006
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
AnotacePodstata projektu je založena na vydání původní autorské monografie zpracovávající originální a závažnou problematiku interregionálních průsečíků ostravské a uherskobrodské hudební kultury na příkladu hudebněvýchovného a uměleckého odkazu Emila Háby jako transferu rodové hudebnosti. Vydání monografie je výstupem dlouhodobého a systematického vědeckého výzkumu navrhovatele v problematice regionálních aspektů hudební kultury Ostravska a Uherskobrodska a také prezentací výzkumného záměru doktorského studia na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Monografie bude sloužit jako cílená a celoplošná propagace Ostravské univerzity, jako vědecká prezentace katedry hudební výchovy v kontextu České republiky a zahraničí. Výsledky grantového projektu budou aplikovány do inovačních profilací studijních disciplin vyučovaných na katedře hudební výchovy, výsledky budou prezentovány na prestižních vědeckých konferencích, čímž podpoří vzájemnou kooperaci univerzitních pracovišť. Monografie bude - s explicitním vyjádřením podpory IGS OU při vydání - bezplatně distribuována na tuzemská a zahraniční vysokoškolská pracoviště, do hudebních a vědeckých knihoven, do muzeí a do dalších zahraničních institucí ? v Uruguayi a USA (monografie bude opatřena španělským a anglickým resumé).