Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vytvoření studijních materiálů k předmětu Praktický kurz skenovací elektronové mikroskopie
Id projektuIRP201442
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceHolavním cílem projektu je vytvořit soubor studijních materiálů k novému předmětu "Prajtický kurz skenovací elektronové mikroskopi" (PKSEM), které umožní uživatelům připravovat vzorky, pracovat a obsluhovat skenovací elektronový mikroskop (SEM) JEOL-6610LV. Materiály jsou určeny pro studenty magisterského a doktorského studia (studijní program Biologie, studijní obory: Systematická biologie a ekologie 1501T015, experimentální biologie 1501T019 a Biologie 1501V001), kteří tak mohou čerpat informace ohledně elektronové mikroskopie a využíj je v rámci své kvalifikační práce, a také pro akademické pracovníky. Výsledné materiály (studijní opora, multimediální prezentace) budou volně přístupné na intranetu Ostravské univerzity, ve složce předmětu PKSEM. příprava vzorků a práce s eketronovým mikroskopem JEOL-6610LV zahrnuje specifické metody (vysoušení, zlacení, umístění, orientace či ostření vzorků), kterou budou v rámci studijních materiálů řádně vysvětleny a uživatelům umožní samostatnou práci. Používání SEM a příslušenství vyžaduje dodržení stanovených postupů, které budou uvedeny ve studijní opoře.