Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vytvoření databanky otázek na KSGRR
Id projektuIRP201444
Hlavní řešitelMgr. Monika Šumberová, MBA
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceKatedra sociální geografie a regionálního rozvoje zaznamenala v posledních dvou letech vyšší neúspěšnost studentů u státních bakalářských zkoušek. Tato neúspěšnost je částečně dána podceněním přípravy studentů v oblasti faktografických geografických znalostí v rámci regionální geografie, které jsou nezbytným základem pro následný rozvoj analytických geografických kompetencí v humánní geografii. Řešením tohoto problému by bylo zavedení průběžné sebeevaluace těchto studentských znalostí (myšleno nad rámec ? a jiným způsobem - daný jednotlivými zkouškami a zápočty v rámci studijního plánu). V rámci předkládaného projektu navrhujeme vytvoření centrální interaktivní databanky testových úloh pro oblast regionální geografie v prostředí LMS Moodle. Tato databanka by obsahovala interaktivní úlohy, které by po vytvoření nevyžadovaly již zásah vyučujícího ? tj. vyhodnocení správné odpovědi by provedl LMS Moodle. Z těchto otázek by byly automaticky průběžně vytvářeny zkušební testy, které by studenti mohli absolvovat kdykoli v průběhu svého studia a mohli by si na nich ověřovat úroveň dosažených znalostí. Úlohy v databance by byly strukturovány nejen tematicky, ale také podle úrovně požadovaných znalostí. Databanka by tak mohla být využívána i pro studenty prvních ročníků, kteří nastupují do studia po absolvování různých typů středních škol s různou úrovní geografických znalostí, pro sjednocení jejich studijních předpokladů již v prvním ročníku. Na vytvoření databanky úloh se budou podílet jednotliví vyučující regionální geografie ve spolupráci s doktorskými studenty KSGRR.