Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tvorba nových kurzů pro zahraniční studenty - posílení internacionalizace výuky na KFG
Id projektuIRP201439
Hlavní řešitelRNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt je zaměřen na posílení internacionalizace výuky na Katedře fyzické geografie a geoekologie PřF OU (KFG). KFG doposud nenabízí žádné předměty vyučované v anglickém jazyce, umožňuje zahraničním studentům absolvovat pouze výuku vybraných předmětů formou samostudia, individuálních konzultací a domácích úkolů v angličtině, což je potenciálními zahraničními partnerskými univerzitami vnímáno spíše negativně. Posílení internacionalizace výuky na KFG bude realizováno vytvořením 4 nových povinně volitelných předmětů, jejichž vyučovacím jazykem bude angličtina a veškeré podkladové materiály budou rovněž v angličtině (zkratky předmětů jsou KFG/FLRES, KFG/PHGE1, KFG/PHGE2, KFG/STMGR ? podrobnosti o předmětech viz příloha). Předměty budou připraveny k výuce již v akademickém roce 2014/2015. Přijíždějící zahraniční studenti mohou získat celkově za absolvování uvedených předmětů 10 kreditů/semestr, což je polovina minimálního počtu kreditů nutného pro studenty vyjíždějící v rámci programu LLP/Erasmus (nejčastější typ zahraničních studentů na OU). Zbytek potřebných kreditů mohou získat absolvováním některých z předmětů vyučovaných v českém jazyce formou individuálních konzultací a samostudia v angličtině. Předpokládáme však, že v následujících letech bude nabídka anglicky vyučovaných předmětů na KFG narůstat, zejména v souvislosti s plánovanou akreditací doktorského studijního oboru Environmentální geografie v anglickém jazyce. Tematická náplň předmětů navrhovaných v předkládaném projektu je vytvořena s ohledem na odborné zaměření způsobilých pracovníků KFG (akademičtí pracovníci KFG do 35 let) a rovněž s ohledem na atraktivitu a přínos pro přijíždějící zahraniční studenty. Všechny uvedené předměty budou otevřeny i pro zájemce z řad domácích studentů. Do předkládaného projektu je zařazena také příprava podkladů pro výuku 1 nového povinně volitelného předmětu zařazeného v právě podávané žádosti o reakreditaci bakalářských studijních oborů Fyzická geografie a geoek