Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Modernizace výuky klinické biochemie pro studenty všeobecného lékařství
Id projektuIRP201427
Hlavní řešitelRNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt si klade za úkol vytvořit multimediální vzdělávací materiál pro výuku laboratorní medicíny, zejména v oblasti klinické biochemie ve formě multimediálních algoritmů či klinických scénářů určených pro podporu výuky studentů oboru všeobecného lékařství na lékařské fakultě OU. Laboratorní medicína a klinická biochemie představuje důležitou část výuky, která je orientována prostřednictvím prezentovaných kazuistik k vytváření diagnostického myšlení u začínajícího klinického pracovníka. Kazuistiky patří mezi nejcennější formy výuky v pregraduálním a postgraduálním životě lékařů. Umožní propojení laboratorních výsledků, které představují poměrně širokou a velkou část informací, které musí klinik umět zahrnout do svých úvah pro stanovení správné diagnózy. Příprava a výuka budou realizovány ve spolupráci Katedry biomedicínských oborů, OU v Ostravě a Ústavu laboratorní diagnostiky, FN Ostrava. Tato výuka by měla studentům oboru všeobecné lékařství pomoci efektivněji využívat potencionál indikací a interpretací laboratorních vyšetření jak v klinické praxi, tak případně při přípravě výzkumných projektů. Vzniklý multimediální vzdělávací materiál bude dostupný pro studenty daného předmětu a akademickým pracovníkům Ostravské univerzity na portálu Ostravské univerzity po dobu 3 let.