Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora pedagogické práce akademického pracovníka formou zvýšení odborné kvalifikace - odborná zahraniční stáž
Id projektuIRP201423
Hlavní řešitelMUDr. Lenka Čábalová
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt je zaměřen na podporu pedagogické práce akademického pracovníka formou zvýšení jeho odborné kvalifikace a pedagogických aktivit formou odborné zahraniční stáže na renomovaném pracovišti. Stáže proběhnou na přední univerzitní otorinolaringologické klinice ve městě Würzburg (event. Erlangenu, Freiburgu) v Německu a budou trvat 2-4 týdny. Jde o projekt, který bude navazovat na projekt zabývající se studiem vlivu nanočástic na rozvoj onemocnění v ORL oblasti s(polupráce ORL kliniky, Ústavu patologie FNO a Centra nanotechnologicí VŠB-TU).