Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vytvoření multimediálního atlasu otoskopických nálezů
Id projektuIRP201421
Hlavní řešitelprof. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MBA
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt má za cíl vytvořit interaktivní multimediální atlas otoskopických nálezů nemocí ucha. Tato oblast otorinolaryngologie patří mezi nejsložitější z hlediska určení správné diagnózy, protože otoskopické nálezy jsou těžké na interpretaci a naučení se. Pacienti s danými diagnózami nejsou při výuce studentů často přítomní na oddělení, problematika se studentům velmi obtížně vysvětluje, protože obraz nemoci vidí pouze ten, který nemocného vyšetřuje. Vytvoření atlasu s konkrétními nálezy je pro studenty velmi důležitý, usnadní jim orientaci v problému a zlepší představivost. Atlas operací je vhodnou pomůckou, která výrazně ulehčí studium studentů a zlepší jejich znalosti z otologie. Atlas bude zpřístupněn studentům a akademickým pracovníkům jak na CD tak v prostředí LMS MOODLE spravovaném na LF OU minimálně po dobu 2 let (předpokládá se průběžná aktualizace multimediálního obsahu v souladu s trendy a novinkami v oblasti ORL).