Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Divadelní kritika v Ostravě ve 20. století
Id projektuSGS_2014_5
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceOstravský hudební život není velmi čilý jen v současné době, ale byl výrazný prakticky v celém 20. století. V divadelním provozu velmi záviselo na dramaturgovi, řediteli a dirigentovi divadla. V Ostravě se díky např. V. Kvapilovi divadlu dařilo, proto je cílem projektu tuto etapu hudebního vývoje Ostravy pojednat i z hlediska hudební kritiky a reakcí odborníků i laiků na jednotlivé především operní inscenace. Tato část ostravského hudebního dění totiž zatím nebyla probrána. Cílem projektu je zjištěné skutečnosti využít v disertační práci řešitelky, prezentovat je na konferenci, dílčí výsledky publikovat v odborném tisku a sepsat knihu s touto tematikou.