Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Biodegradace syntetických barviv pomocí kombinovaných biofilmů ligninolytických hub, kvasinek a bakterií
Id projektuSGS23/PřF/2014
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu bude hodnocení efektivity řízené biodegradace syntetických barviv za využití smíšených biofilmů tvořených houbou bílé hniloby a vybraným mikroorganismem (kvasinky, bakterie). Bude sledována aktivita extracelulárních ligninolytických enzymů produkovaných ligninolytickou houbou a vliv bakteriálních a kvasinkových organismů na syntézu těchto enzymů zodpovědných za degradaci barviv. Bude sledován vliv přítomnosti bakterií a kvasinek na celkovou schopnost houbového organismu degradovat rekalcitrantní barviva i na jeho degradační výkonnost za daných podmínek. Budou cíleně připravovány biofilmy ligninolytických hub s jednobuněčnými mikroorganismy využívajícími odlišné mechanismy biodegradace barviv a sledována možnost synergického efektu obou organismů pro účely biodegradace. Dále bude studován vliv bakteriálních a kvasinkových mikroorganismů na strukturu houbových biofilmů a na jejich životaschopnost a sustainabilitu v podmínkách dlouhodobého stresu toxikanty. Cílem projektu bude zjišťovat pravidla pro konstrukci smíšených biofilmů a možnosti jejich praktického využití pro bioremediace průmyslových odpadů obsahujících obtížně rozložitelné organopolutanty.