Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Charakterizace vazebných vlastností proteinů rodiny p53 k strukturně a sekvenčně specifické DNA.
Id projektuSGS34/PřF/2014
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceRodina proteinů p53, p63 a p73 reguluje buněčný cyklus, apoptozu a řadu dalších procesů prostřednictvím sekvenčně specifické vazby k promotorům řady cílových genů obsahujícím p53CON sekvence. Význam proteinu p53 dokazuje skutečnost, že mutované formy proteinu p53 jsou nalézány ve více než 50% nádorů. Proteiny p63 a p73 byly objeveny jako sekvenční i strukturní homology tohoto významného nádorového supresoru, které jsou schopny regulovat stejné ale i unikátní cílové geny. Kromě této sekvenčně specifické funkce transkripčního faktoru byla u proteinu p53 objevena schopnost rozpoznávat strukturní motivy na DNA, které jsou spojeny se superhelikálním vinutím DNA a kromě standardní formy proteinu ji mají zachované také mutantní formy p53, které jsou často onkogenní. K porozumění nádorově supresorové funkce standardních forem p53, p63, p73 a onkogenní funkce mutantních p53 proteinů je důležité porozumění strukturně a sekvenčně specifickým interakcím s DNA. Zaměříme se především na studium interakcí těchto proteinů s p53CON a kvadruplexy DNA pomocí biofyzikálních a biochemických metod. Budou srovnávány preference in vitro i in vivo.