Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Populační charakteristiky a životní strategie vybraných druhů vážek
Id projektuSGS32/PřF/2014
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePráce bude zaměřena jednak na studium specifických vlastností potřebných pro přežívání celoevropsky ohrožené vážky rumělkové (Sympetrum depressiusculum) na umělých biotopech ? konkrétně na plůdkovém rybníce v Příboře-Borovci. V rámci předkládaného projektu bude prioritně řešena problematika využívání mikrostanovišť druhem S. depressiusculum v okolí zdrojové lokality a dále posouzení terénních bariér, které mohou negativně ovlivňovat rozptylové tendence druhu. Studie bude navazovat na výzkumy, které proběhly v letech 2009?2013. Další částí projektu bude studium interakcí vážek a dalších skupin vodního hmyzu (Heteroptera, Coleoptera) a jejich parazitoidů. Dále se práce zaměří na zdokonalení metod determinace, odchytu a uchování nalezených parazitoidů. Zkoumána bude také možnost využití parazitoidů jako bioindikátorů zachovalosti prostředí. Tato studie rovněž naváže na předcházející pětiletý výzkum.