Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Populační charakteristiky a životní strategie vybraných druhů vážek
Id projektuSGS32/PřF/2014
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePráce bude zaměřena jednak na studium specifických vlastností potřebných pro přežívání celoevropsky ohrožené vážky rumělkové (Sympetrum depressiusculum) na umělých biotopech ? konkrétně na plůdkovém rybníce v Příboře-Borovci. V rámci předkládaného projektu bude prioritně řešena problematika využívání mikrostanovišť druhem S. depressiusculum v okolí zdrojové lokality a dále posouzení terénních bariér, které mohou negativně ovlivňovat rozptylové tendence druhu. Studie bude navazovat na výzkumy, které proběhly v letech 2009?2013. Další částí projektu bude studium interakcí vážek a dalších skupin vodního hmyzu (Heteroptera, Coleoptera) a jejich parazitoidů. Dále se práce zaměří na zdokonalení metod determinace, odchytu a uchování nalezených parazitoidů. Zkoumána bude také možnost využití parazitoidů jako bioindikátorů zachovalosti prostředí. Tato studie rovněž naváže na předcházející pětiletý výzkum.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub