Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Molekulárně-fylogenetické metody ve výzkumu mykofágního a fytofágního hmyzu
Id projektuSGS28/PřF/2014
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci předkládaného projektu bude řešena široká problematika fylogenetických vztahů, systematiky a ekologie vybraných skupin hmyzu z řádů Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera a Coleoptera, v návaznosti na výzkumné aktivity navrhovatele a spolunavrhovatelů. Hlavní cíle projektu jsou následující: 1. Multigenová molekulárně-fylogenetická analýza čeledí Mycetophilidae a Keroplatidae (Diptera); 2. Taxonomické revize vybraných taxonů Diptera v Palearktické a Orientální oblasti. 3. Využití DNA barcodingu a metagenomických metod pro studium mykofágních (ambrosiových) kůrovců, jejich vazby na symbiotické houby, se zaměřením na význam kompetičních schopností hub pro šíření ?invazních druhů? kůrovců; 4. Studium symbiotických mikroorganismů trávicího traktu fytofágních brouků a trofických sítí parazitoid ? herbivor ? hostitelská rostlina v temperátním lužním lese. Výzkum bude probíhat ve spolupráci s University of Florida, USA. Výstupy budou publikovány v impaktovaných časopisech a průběžné výsledky budou prezentovány mimo jiné na světovém dipterologickém kongresu v Potsdamu.