Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výzkum f-transformace a aplikace soft-computing přístupů při zpracování obrazů
Id projektuSGS18/PřF/2014
Hlavní řešitelRNDr. Marek Vajgl, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na aplikaci metod soft computing (se zaměřením na fuzzy transformaci) v oblastech zpracování obrazu, či obecně zpracování dat. projekt navazuje na předchozí SGS projekt z roku 2013 s názvem "pokročilé techniky aplikace soft computing ve zpracování obrazu". Cílem projektu je realizovat výzkum jak v teoretické, tak i praktické oblasti. Teoretický výzkum bude zaměřen na rozšíření původní teorie fuzzy transformace (tzn. fuzzy transformace nultého řádku) na fuzzy trasnformaci vyšších řádů pro funkce jedné a dvou proměnných a na zkoumání užitečných vlastností této transformace. Praktický výzkum se bude zabývat aplikacemi teoretických výsledků, zejména v oblasti zpracování obrazu. Nové poznatky budou použity při hledání nových přístupů pro řešení otázek zpracování obrazu nebo k vylepšení existujících ověřených metod.