Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Využití ontologií pro hodnotové modelování podnikových procesů
Id projektuSGS17/PřF/2014
Hlavní řešiteldoc. Ing. František Huňka, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu bude další rozpracování výsledků řešení projektu SGS z roku 2013 zejména v oblasti generické ontologie a doménově specifické ontologe zaměřené na modelování podnikových procesů. Doménově specifická ontologie, která využívá hodnotové modelování podnikových procesů, je avšak stále ?poplatná? přístupu best practice, jehož nedostatky lze spatřovat především v chybějící teorii a rozpracované metodologii. Naproti tomu metodologie DEMO, představuje generickou ontologii, která má silnou stránku právě v teoretické rovině a z této úrovně je také vypracovaná odpovídající metodologie, která je zcela implementačně nezávislá a jejichž cílem je vytvoření ontologického modelu. Při modelování podnikových procesů budeme konkrétně vycházet z doménově specifické ontologie REA, která se zabývá hodnotovým modelováním a metodologií DEMO, která se zabývá obecně podnikovou ontologií. Vlastní projekt je zaměřen na využití generické ontologie DEMO pro potřeby doménově specifické ontologie REA pro modelování podnikových procesů. Získané výsledky budou jednak ve formě návrhu a konkrétních implementací a dále ve formě publikovaných příspěvků na odborných konferencích v odborných časopisech.