Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fuzzy modelování: rozvoj aktuálních teoretických základů a vybraných aplikací IV
Id projektuSGS13/PřF/2014
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci tohoto projektu, který navazuje na sérii předchozích projektů, se chceme věnovat vybraným aplikacím fuzzy modelování a budování teoretických základů fuzzy matematiky (konkrétně fuzzy aritmetiky), bez kterých by se samotné aplikace neobešly. Zejména se hodláme zaměřit na vytěžování jazykových asociací z dat a jiné data-miningové metody, aplikace těchto data-miningových metod na analýzu a predikci (univarietních či multivarietních) časových řad a na další problémy různých oblastí aplikací. Dále se budeme věnovat výzkumu MI-algeber jakožto algebraických struktur charakterizujících fuzzy aritmetiky s potenciálem jejich využití například ve fuzzy regresní analýze.