Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analytické a pravděpodobností metody teorie čísel
Id projektuSGS08/PřF/2014-2015
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePracovníci KMA PřF dlouhodobě dosahují nových výsledků v analytické a pravděpodobností teorii čísel, které publikují a anglickém jazyce v mezinárodních vědeckých časopisech. Jedná se zejména o výzkum různých problémů v oblasti iracionality a transcendence součtu nekonečných řad jistých typů, a také v oblasti distribučních vlastností a měr číselných množin. Na výzkum v těchto oblastech je navázán doktorský studijní obor v programu Aplikovaná matematiky, ve kterém se v průběhu posledních deseti let úspěšně ukončilo studium patnáct studentů. Hlavním cílem navrhovaného projektu je podpořit další výzkum skupiny pracující v oblasti teorie čísel, zejména čtyř stávajících studentů doktorského studia a jednoho studenta navazujícího magisterského studia.