Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Příprava nových, dusíkem obohacených adsorbentů pro odstraňování iontů těžkých kovů z vodných roztoků
Id projektuSGS04/PřF/2014
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt je zaměřen na přípravu nových, dusíkem obohacených uhlíkatých adsorbentů. Budou připraveny dusíkem dopované organické xerogely/kryogely, které budou následně pyrolyzovány za různých experimentálních podmínek. Cílem bude zjistit vliv podmínek pyrolýzy na zabudování dusíkatého atomu do struktury a vliv na adsorpční schopnosti. Po nalezení optimálních parametrů pyrolýzního procesu budou připraveny 3 ? 4 typy nových, dusíkem obohacených uhlíkatých xerogelů/kryogelů, u nichž bude následně testována adsorpční schopnost pro odstranění iontů těžkých kovů (Cu2+, Pb2+ a Hg2+) z vodných roztoků. Bude sledována kinetika adsorpce pro zjištění doby potřebné pro ustanovení rovnováhy, následně budou proměřeny adsorpční izotermy s cílem zjistit maximální naadsorbované množství. Zároveň bude zkoumán mechanismus adsorpce.