Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Studium možností přípravy uhlíkatých adsorbentů karbonizací dřeva
Id projektuSGS03/PřF/2014
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci projektu bude zkoumán vliv podmínek karbonizace dřevní hmoty (rychlost ohřevu, finální teplota) na povrchové a adsorpční vlastnosti výsledných materiálů. Pomocí termoanalytických metod bude sledován mechanismus a kinetika karbonizačního procesu. Na získaných uhlíkatých materiálech bude experimentálně stanovena adsorpční kapacita při adsorpci vybraného těžkého kovu a organického barviva z vodných roztoků. Na základě zjištěných dat budou navrženy podmínky karbonizace dřeva vedoucí k získání materiálů s optimálními adsorpčními vlastnostmi. Navržené postupy pro efektivní přípravu levných uhlíkatých adsorbentů karbonizací dřeva budou experimentálně ověřeny.