Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Studium texturních parametrů uhlíkatých látek sorpčními metodami a NMR relaxační technikou
Id projektuSGS02/PřF/2014
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je prostudovat vzájemnou relaci mezi texturními charakteristikami uhlíkatých látek zjištěnými ?klasickými? sorpčními technikami (sorpce CO2, N2) s texturními ukazateli stanovenými originální NMR-relaxační technikou. Na vybraných vzorcích vybraných reprezentantů uhlíkatých sorbentů bude provedena charakterizace jejich porézních ukazatelů. Jmenovitě bude stanoven specifický povrch BET prostřednictvím sorpce N2 při -196 °C, včetně analýzy mikroporézního systému sorpcí CO2 ? v obou případech na přístroji PCTPro E&E (Setaram). Ukazatel hodnoty povrchu bude taktéž stanoven přístrojem Acorn Area (Xigo Nanotools) využívající techniku NMR-relaxačního času, což představuje zcela nový přístup k postihnutí porézního systému pevných látek. Měření touto originální technikou bude v projektu zabezpečeno spolupráci s firmou RMI (český zástupce firmy Xigo Nanotools). Na základě zjištěných dat bude snaha kvantifikovat relaci mezi charakteristikami zjištěnými sorpčními technikami a NMR metodou s ověřením možného vztahu k reálnému adsorpčnímu chování olovnatých iontů z vodných roztoků.