Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Metody stanovení léčiv v reálných vzorcích a možnosti jejich odstranění
Id projektuSGS01/PřF/2014
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci projektu budou vyvíjeny metody (jak pro přípravu vzorků k analýze, tak i UHPLC metody s fluorescenční detekcí a detekcí pomocí hmotnostní spektrometrie) pro stanovení léčiv v reálných vzorcích (primárně ve vodách). Tyto metody budou následně využity při výzkumu zaměřeném na sledování obsahů léčiv v životním prostředí v Moravskoslezském kraji a na nalezení možností, jak tyto léčiva z životního prostředí odstranit.