Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Posílení tvůrčí činnosti doktorských studentů v oblasti výzkumu a vývoje v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika
Id projektuSGS15/PdF/2014-15
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je významné posílení samostatné tvůrčí činnosti vybraných doktorských studentů studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika na KHv PdF OU (realizován kontinuálně od akademického roku 1995/1996) v oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu jejich intenzivního zapojení do týmové činnosti pracoviště. Projekt prostřednictvím součinné aktivity tří akademiků a čtyř doktorandů usiluje o tři roviny změn v průpravné, badatelské a prezentační činnosti pracoviště: 1. v oblasti vlastní oborové přípravy k rozvoji výzkumu a vývoje (inovace obsahu a průběhu tzv. doktorských dnů, včetně tvorby, zpřístupnění a využívání tištěné tematické monografie), 2. v oblasti podpory individuální badatelské činnosti doktorandů (stimulace k intenzivní a pravidelné konferenční a publikační činnosti v oboru ? konferenční a sborníkové příspěvky), 3. v oblasti prezentace a propagace vědy a vývoje (organizace mezinárodní vědecké konference Janáčkiana 2014 s doktorskou jednací sekcí a kompletní redakce a vydání tištěného sborníku z konference, včetně speciální doktorské jednací sekce příspěvků).