Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Moderní formy výuky s podporou ICT při posilování kompetencí žáků v přírodovědných a technických předmětech
Id projektuSGS12/PdF/2014-15
Hlavní řešitelRNDr. Ingrid Nagyová, PhD.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePřírodovědné a technické předměty patří dlouhodobě mezi předměty, jejichž obliba není mezi žáky příliš velká. Jak ale dokládají výzkumy, určitou neoblíbenost snižují moderní informační a komunikační technologie (ICT), které jsou využívány jako technická podpora různých metod a forem výuky. Projekt je řešen ve dvou směrech: 1) výzkum forem výuky při posilování kompetencí v přírodovědných předmětech s využitím ICT s využitím měřících sad, 2) výzkum forem výuky při posilování kompetencí v technických předmětech s využitím ICT na základě vytvořených materiálů (např. pro Interaktivní expozice U6 Dolní oblasti Vítkovic). Při řešení výzkumného problému budou žáci začleňováni do různých forem výuky (individuální, párové, skupinové, kooperativní (kolaborativní) a projektové). Při výzkumu posilování kompetencí zvažujeme využití např. metod diagnostiky kompetencí pro trh práce vytvořené v projektu společenství EQUAL. Projekt je v souladu s vědeckým zaměřením katedry, fakulty i univerzity, kterým je ?Výzkum edukace s podporou ICT?.