Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Identifikace modelů rodinné komunikace prostřednictvím užitých jazykový prostředků
Id projektuSGS11/PdF/2014-15
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Sekera, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem zamýšleného projektu je jednak deskripce nejčastěji se vyskytujících strategií rodinné komunikace, jednak jejich detailnější identifikace skrze jazykové prostředky, jež se v konkrétních modelech objevují. Pozornost bude zaměřena na tzv. satirovské modely, přesněji na míru jejich výskytu, na situace, v nichž zastávají jednotlivé typy dominantní pozici apod. Z hlediska jazykového bude projekt usilovat o zjištění, zda jsou zkoumané modely naplňovány jazykovými prostředky (z hlediska lexikálního, syntaktického charakteru, modality apod.) na základě nějakého algoritmu. Obecně řečeno ? je-li možné konkrétní komunikační strategii ztotožnit s uceleným souborem výrazových prostředků. Metodologickým východiskem předkládaného návrhu bude analýza komunikace vedené mezi rodičem/rodiči a dítětem/dětmi. Jádrem bude fonologický přepis audionahrávek zachycujících reálné komunikační situace. Vzhledem k charakteru satirovských modelů bude předmětem badatelského zájmu zejména komunikace vázaná na pracovní činnost (např. při školní přípravě, tvorbě libovolného výrobku, přípravě jídla apod.).