Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza předpokladů a užívání konstrukce generických modelů ve výuce elementární matematiky
Id projektuSGS10/PdF/2014
Hlavní řešitelRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci projektu bude provedena analýza (1) úloh v učebnicových řadách matematiky pro 1. st. ZŠ a dalších výukových materiálech, které spouštějí proces zobecňování řešení a vedou tak ke konstrukci generického modelu; (2) dostupnosti těchto výukových materiálů; (3) dostupnosti prostředků k jejich aplikaci, (4) znalostí, dovedností a vnímání konstrukce generických modelů studentů oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ a učitelů 1. st. ZŠ; (5) aktuálního užití konstrukce generických modelů ve výuce matematiky na 1. st. ZŠ. S ohledem na výsledky výzkumu budou definována konkrétní doporučení pro posílení schopnosti učitele 1. st. ZŠ využívat generické modely ve výuce matematiky.