Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Monitoring reflektované absence odborných a didaktických témat v přípravě učitelů 1. stupně v oblasti matematiky
Id projektuSGS9/PdF/2014
Hlavní řešitelRNDr. Radek Krpec, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci projektu budeme monitorovat nedostatky v matematické přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ, které reflektují absolventi po nastoupení do praxe, jejich uvádějící učitelé, popř. vedení školy. Výzkum bude probíhat v několika rovinách. První rovina bude zaměřena na vlastní zkušenosti začínajících učitelů, jejichž délka praxe je do tří let. Druhá rovina bude zaměřena na zkušenosti učitelů s praxí tří a více let. Třetí rovina bude zaměřena na zkušenosti uvádějících učitelů, popř. vedení školy. Všechny tři roviny budou zaměřeny zvlášť na oblast odbornou-matematickou a zvlášť na oblast didakticko-matematickou. Výzkum probíhat formou kvalitativního i kvantitativního výzkumu. Do výzkumu budou zapojeni dva akademičtí pracovníci aktivně se zabývající zkoumanou problematikou se zkušenostmi s vedením výzkumu, dále tři studenti magisterského studia oboru učitelství pro 1. st. ZŠ, které se zkoumanou oblastí bezprostředně souvisí.