Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace a zásadní rozšíření atraktivní výběrové disciplíny Filmový muzikál jako žánr integrace
Id projektuFRVŠ 314/F5/a
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotacePodávaný projekt je primárně zaměřen na zásadní inovaci pro studenty atraktivního výběrového předmětu Filmový muzikál jako žánr integrace, resp. na vznik dvou navazujících modifikovaných předmětů společensko-vědního charakteru Filmový muzikál jako žánr integrace I., II. Projekt má rozvojový charakter, splňuje zadání tematického okruhu a je určen pouze pro vzdělávací účely (široce a inovovaně pro všechny posluchače FF a PdF Ostravské unvierzity bez specifikovaného oborového zaměření, jde o zařazení předmětu do kurikul společného základu, příp. při využití systému kreditního studia rovněž pro všechny posluchače českých vysokých škol). Projekt reflektuje trvalý zájem studentů o vypsanou problematiku, staví na moderních výukových metodách (zejm. kooperativním učení, bainstormingu a panelové diskusi). V sekundární rovině řešení projekt přispívá: 1. ke zlepšení vysokoškolské přípravy budoucích učitelů a vychovatelů ve smyslu aplikace moderních trendů z oblasti nonartificiální hudby; 2. k vypsání nových tematicky vyhraněných a souvisejících diplomních úkolů; 3. k výraznému rozšíření oborové knihovny, resp. mediotéky KHv PdF OU; 4. k rozvoji pedagogické kreativity a schopnosti hermeneutické analýzy filmového "textu"; 5. k rozvoji dílčích schopností komunikačních, argumentačních, interpretačních v širokém slova smyslu.