Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Interdenní změny parametrů tělesného složení při použití metody bioelektrické impedance
Id projektuSGS1/PdF/2014
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV diagnostické praxi se velmi často využívají opakovaná měření, která umožňují postihnout případné změny v hodnotách sledovaných parametrů, které jsou výsledkem vlivu vnější intervence (např. tréninkového programu) nebo mohou souviset s ontogenezí sledovaného jedince. Pokud ale chceme při diagnostickém výstupu správně interpretovat zjištěné rozdíly, musíme znát nejen velikosti chyby měření metody a použitého přístroje, ale také případné změny a kolísání hodnot sledovaných parametrů, ke kterým může docházet v jednotlivých dnech v průběhu týdne. Reliabilita měření, typická chyba měření i vliv zátěže na výsledné hodnoty již byly zkoumány a tyto hodnoty jsou nám známy (Kutáč, 2010; Kutáč, &Gajda, 2011; Kutáč, 2011; Kutáč, 2012). Případné změny v kolísání hodnot parametrů tělesného složení v průběhu týdne však nikoliv. Cíl projektu Cílem projektu je analyzovat hodnoty jednotlivých frakcí tělesné hmotnosti v průběhu pracovního týdne. Na základě zjištěných diferencí mezi jednotlivými měřeními, stanovit u každého parametru průměrnou hodnotu, kterou budeme v budoucnu při vyhodnocování opakovaného měření považovat za výsledek běžného kolísání, ke kterému dochází v průběhu týdne a nikoliv za důsledek případného vlivu vnější intervence nebo ontogeneze.