Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv tvorby Alfreda Schnittkeho na soudobou hudební kulturu
Id projektuSGS_2014_2
Hlavní řešiteldoc. MgA. Jiří Hanousek
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se zaměřuje na zmapování života a díla Älfreda Schnittkeho, jednoho z nejvýznamnějších zástupců hudební tvorby 20. století. Cílem projektu je na základě podrobného zkoumání Schnittkeho života a díla poukázat na jeho výrazný vliv na různé směry a styly postmoderní hudby. Prostředkem k dosažení cíle je překlad originálu rozhovorů ruského violoncellisty Alexandra Ivaškina s Alfredem Schnittkem, studium odborné literatury, notového materiálu a nahrávek hudby 2. poloviny 20. století a sepsání odborné studie na téma vlivu Schnittkeho na soudobou interpretační i kompoziční praxi. Výsledkem projektu je vydání monografie s odbornou studií a překladem rozhovorů Ivaškina a Schnittkeho. Tímto krokem se zaplní další prázdné místo v poznání dějin hudby posledních desetiletí, protože především v českém prostředí nejsou soudobí skladatelé a postmoderna obecně zatím prakticky vůbec reflektováni.