Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče
Id projektuSGS2/FSS/2014
Hlavní řešitelMgr. Monika Chrenková, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt se tematicky věnuje náhradní rodinné péči. Cílem předkládaného projektu je zjistit, které faktory ovlivňují návrh rozhodnutí o formě umístění dítěte do náhradní rodinné péče. Na základě stanovení výzkumného cíle byla formulována výzkumná otázka: Které faktory ovlivňují návrh rozhodnutí o formě umístění dítěte do náhradní rodinné péče? Náhradní rodinnou péči ovlivňuje mnoho faktorů. V rámci našeho výzkumu se zaměříme na faktory vycházející ze situace dítěte, ze situace náhradní rodiny a z legislativního rámce. Vzhledem k cíli výzkumu jsme zvolili kvantitativní výzkumnou strategii. Výzkumný soubor je tvořen dětmi svěřenými do jedné z forem náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji na základě kvótního výběru. Následně bude empirické zjištění zasazeno do legislativního rámce. Výstupy projektu budou součásti dvou dizertačních prací, dále by výstupy projektu mohly vést k cílené podpoře služeb pro děti, náhradní rodiče a rodiče biologické.