Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Problémy v oblasti slaďování rodinného a pracovního života pohledem rodičů s dětmi a pracovníků působících v oblasti služeb zaměstnanosti v ostravském regionu
Id projektuSGS1/FSS/2014
Hlavní řešitelMgr. Anna Musialová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt se zaměřuje na oblast harmonizace rodiny a práce. Ze studia odborné literatury (publikací, dosud realizovaných výzkumů) vyplývá, že právě nutnost sladit rodinný život s výdělečnou prací může být považována za jedno z tzv. ?nových sociálních rizik?. Nároky na uplatnění na trhu práce mohou oslabovat stabilitu rodiny a její funkce. Z těchto důvodů je otázka hledání vhodných přístupů, opatření a nástrojů ke slučitelnosti profesních a rodičovských rolí rodičů významným tématem, kterému by měla být věnována pozornost. Cílem výzkumu je zjistit, s jakými bariérami, přispívajícími k dlouhodobé nezaměstnanosti, se setkávají nezaměstnaní rodiče s dětmi do 10 let při přechodu z rodičovské dovolené na trh práce a jaké problémy v oblasti slaďování rodinného pracovního života identifikují pracovníci působící v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti v Ostravském regionu. Při realizaci výzkumu bude využita kvalitativní výzkumná strategie, kdy formou terénního šetření budou s účastníky (nezaměstnanými rodiči s dětmi do 10ti let, vstupujícími na trh práce po rodičovské dovolené/pracovníky působícími v oblasti služeb zaměstnanosti) realizovány polostrukturované rozhovory. Plánované výstupy z projektu budou využity ke zkvalitnění výuky sociální politiky na bakalářské i magisterské úrovni.