Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora konání 24. ročníku Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka
Id projektu10128/2014/OŠR
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.
Období1/2014 - 10/2014
PoskytovatelKatedra matematiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je uspořádání 24. ročníku Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. Soutěž je každoročně organizována katedrou matematiky Ostravské univerzity. Tato soutěž je nejstarší matematickou soutěží pro vysokoškolské studenty v Evropské unii. Soutěže se účastní nejlepší studenti matematiky z různých univerzit celé Evropy. V posledních letech začínají přijíždět studenti i z jiných částí světa. V roce 2013 se soutěže zúčastnilo 184 studentů ze 41 univerzit 20 států. Zároveň se studenty přijíždějí i jejich učitelé, kteří jsou během soutěže členy poroty. Průběh soutěže je následující. Den před soutěží se sejde porota, která vybere úlohy pro soutěž. Následující den pak soutěžící řeší tyto příklady v prostorách Ostravské univerzity. Třetí den je slavnostní zakončení soutěže s oceněním nejlepších studentů. Zatímco porota před soutěží vybírá úlohy, je pro studenty připravena odborná přednáška zvaného zahraničního hosta. Tato přednáška je určena nejen soutěžícím, ale i studentům a zaměstnancům Ostravské univerzity. Samotná soutěž bude probíhat ve dnech 3.-5.4.2014, přičemž soutěžící budou počítat příklady v pátek 4.4.2014. Organizace soutěže však probíhá již od začátku roku (komunikace s účastníky, posílání pozvánek apod.). S organizací soutěže vypomáhají jak zaměstnanci, tak i studenti Ostravské univerzity. U příležitosti 25 let od založení soutěže plánujeme vydat knihu o historii soutěže. I když knihu plánujeme vydat až v roce 2015, práce na ni bude probíhat už v roce 2014 (zpracování soutěžních úloh z předchozích let, odborné jazykové a matematické korektury apod.). Další informace o soutěži, včetně její historie, seznamu nejlepších studentů nebo soutěžních příkladů, lze najít na internetové adrese vjimc.osu.cz.