Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Literární přítomnost. Analytické sondy do autorských poetik děl současných českých autorů
Id projektuSGS15/FF/2014
Hlavní řešitelprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZákladním atributem projektu se stává zkoumání děl, která pracují s literární fikcí, dosahují autenticity na základě vazby s historickou a kulturní pamětí, se sociální tematizací (ve vztahu k tématu rodiny a rodu), se schopností vytvářet fikční světy, které reflektují jinakost a jedinečnost lidského jedince. Výběr autorských osobností a analyzovaných textů vychází ze soudobé kritické recepce, z dosavadního literárněvědného zkoumání, avšak do jisté míry souvisí s osobními preferencemi řešitelů projektů a částečně se směry výzkumu školicího pracoviště. Různost autorských poetik se jeví jako produktivní, protože ve svém výsledku spojuje postupy odborné a umělecké četby, dovoluje reflektovat různé způsoby modelování témat a motivů, času a prostoru, nabízí dospět k obecnějším úvahám o sémanticko-estetických sugescích, o vizualizaci i problémech intencionality, teleologii, stylizaci a autenticitě.