Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Pořízení přístrojového vybavení Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Id projektu00163/2012/RRC
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
Období1/2012 - 11/2013
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceŘešení projektu ?Pořízení přístrojového vybavení Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ? s původním názvem ?Stavební úpravy části budovy ZW, Syllabova 19 Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ? Zábřehu ? bylo započato na základě smlouvy 00163/2012/RRC podepsané dne 7. 2. 2012. Z důvodu výrazně horšího technického stavu budovy a vyvolaných neplánovaných nákladů byl příjemce nucen přehodnotit situaci a opětovně zvážit reálnost a význam plánované akce. Příjemce dotace dospěl k závěru, že disponibilní finance by na straně jedné neumožnily plně realizovat záměr projektu a na straně druhé, se příjemce potýká s jiným velmi významným problémem a to je nedostatečné přístrojové vybavení. Za této situace 18. 7. 2012 požádal příjemce poskytovatele o změnu názvu projektu a užití dotace. Dále pak, v druhé polovině řešení projektu požádal příjemce o prodloužení doby řešení projektu a rozšíření období uznatelných nákladů do 30. 11. 2013. V obou těchto případech bylo příjemci vyhověno a vznikl tak Dodatek ke smlouvě č 1. a dodatek č. 2, ze dne 26. 6. 2013.Finanční prostředky byly použity na nákup následujícího vybavení pro účely vědecké práce a zajištění výuku Všeobecného lékařství a dalších nelékařských oborů:- polygrafický systém pro záznam fyziologických dat ADI Octal Bio Amp (ML138) a převodník Power Lab 8/38- Monitor s oximetrii a kapnometrii iPM 10- Analytické váhy - XA 110.3Y s antivibračním stolem a závažím SF1-1- Rotační mikrotom Finesse 325 A78100001- Mikroskop pro histologii - Olympus SZx2-ZB10- Tkáňový procesor - RVG1- Stereomikroskop Olympus BX43F včetně příslušenství- 2x Hlubokomrazící box -80°C - KM DU73Y1E- Multiplexová technologie - Bio-Plex Magpix a promývačka Bio-Plex Pro - Real time analyzátor - LightCycler? Nano Instrument- Obrazová analýza Lucia Comet Assay Analysis- Průtokový cytometr ATTUNE Acoustic Focusing Cytometer- Experimentální hyperbarická komora -HAUX - TESTCOM 400/2,2- Inkubátor CO2 - FORMA Direct Heat ? 311