Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Transfer nových poznatků a dovedností v oblasti léčby jaterních metastáz na území České republiky
Id projektuCH-003-176
Hlavní řešitelMUDr. Matúš Peteja, Ph.D.
Období11/2014 - 6/2016
PoskytovatelKatedra chirurgických oborů, Grantové projekty
Stavukončený
AnotaceCílem subprojektu je zavést v České republice novou metodu chirurgické léčby jaterních metastáz. Tato metoda je v České republice zcela unikátní a v době předkládání subprojektu nejsou známa jiná česká pracoviště provádějící tento typ operace. Nová technika přinese zcela ojedinělé poznatky v oblasti péče o onkologické pacienty s jaterními metastázami, kteří jsou podle dosavadních indikačních kritérií chirurgicky neléčitelní. Sekundárním cílem subprojektu je zvýšení kreditu Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice v Ostravě pro další mezinárodní spolupráci. Realizace projektu umožní transfer znalostí a dovedností jak na poli VaV aktivit tak ve vzdělávací oblasti (transfer do výuky ? posílení kompetencí studentů).