Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Příprava nových, dusíkem obohacených adsorbentů pro odstraňování iontů těžkých kovů z vodných roztoků
Id projektuNadace Tomáše Bati/02/2014
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelKatedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt je zaměřen na přípravu dusíkem obohacených uhlíkatých adsorbentů pro odstranění Cu2+, Pb2+ a Hg2+ iontů z vodných roztoků. Sledován bude především vliv podmínek při pyrolýze na obsah dusíku a adsorpční vlastnosti materiálů. Předpokládá se příprava 3 ? 4 nových typů adsorbentů.