Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Figurama 14 OSTRAVA
Id projektuSMO_1273/2014/KZ
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD.
Období3/2014 - 7/2014
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceProjekt FIGURAMA zahrnuje každoročně cyklus výstav doprovázených rozsáhlým katalogem, který zároveň slouží i jako výukový materiál. Výstavy pořádá jak hlavní organizátor FIGURAMA, tak i jednotlivé participující vysoké školy ve svých městech. Některé z výstav studentských figurálních prací jsou také doplněny o část pedagogickou nazvanou ARTELERIE. U příležitosti hostování výstav v zahraničí jsou také zpravidla pořádány workshopy a přednášky zaměřené na figurální kresbu.