Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv radiačního režimu v městských oblastech na fotosyntézu vybraných druhů rostlin
Id projektuLD14005
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období4/2014 - 12/2016
PoskytovatelCost
Stavukončený
AnotaceˇMěstské lesy ve městech hrají významnou roli např. u regulace extrémních teplot a vzdušné vlhkosti, fixace CO2 a produkce kyslíku. Pokud pochopíme specifičnost jejich fyziologie, získáme informace k tvorbě postupů pro maximalizaci jejich přínosu pro životní prostředí. Vedle přímého vlivu znečištění ovzduší je fotosyntéza také ovlivněna v důsledku změn dopadajícího slunečního záření při interakci s částicemi vzduchu. Nárůst koncentrace aerosolů v atmosféře způsobuje redukci ozářenosti spolu se změnami spektrálního složení dopadající radiace. Inverzní charakter oblačnosti a smog v průmyslových městských oblastech výrazně mění radiační režim ve srovnání s oblastmi s čistým ovzduším, což by mohlo jak přímo ovlivnit fotosyntetickou aktivitu, tak snížit odolnost rostlin vůči jiným stresům. Průmyslový region Ostravy je oblast s nejvyšším výskytem smogových situací v České republice. Proto je velmi důležitá charakterizace dopadu změn radiačního režimu na fotosyntetický aparát rostlin v tomto regionu. Náplní navrhovaného projektu je sledování vlivu rozdílné kvality a množství radiace v městském prostředí na fotosyntézu vybraných rostlinných druhů našeho regionu.