Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Předškolní vzdělávání v Polsku a v České republice. Srovnávací studie.
Id projektu7AMB14PL ZG
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
AnotaceKognitivním cílem navrhovaného projektu je prostudovat a charakterizovat proměny, které postupují ve výchově, péči a ve vzdělávání dětí předškolního věku v institucích předškolní výchovy v historickém kontextu zejména v moravském prostředí od jejich identifikovaných prvopočátků po současnost. Za tímto účelem prostudovat dostupné literární a jiné prameny, archívy, uskutečnit výzkumná šetření. Zachytit rozdíly a analogie, které v historickém pohledu mohou případně existovat. Formulovat a akcentovat nejlepší a nejvhodnější řešení z hlediska současných společenských potřeb ve výchově, péči a ve vzdělávání dětí předškolního věku v institucích předškolní výchovy. S využitím domácích a sousedských příkladů doporučit realizaci praxeologických cílů. Na tomto základě zformulovat doporučení pro studium, i požadavky pro studující ve studijním programu Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku. Výsledky zveřejnit, publikovat v monografii (pracovní název) ?Předškolní vzdělávání v Polsku a v České republice. Srovnávací studie?.