Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Pedagogické diagnostikování školní připravenosti dítěte jako profesní činnost učitele
Id projektu7AMB14PL BB
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
AnotaceV ČR a v Polsku uskutečnit terénní výzkum dílčích profesních činností pedagogického diagnostikování* dítěte, jež ukončuje předškolní a nastupuje do povinného vzdělávání, a to vybranými učiteli zvolených kategorií a délky profesní praxe. Zaznamenat průběh činností; zaznamenat výskyt, trvání, specifika činností, zjistit, zda jsou zaměřeny ke školní připravenosti dítěte a na které její oblasti; uskutečnit deskripci a analýzu činností. Vyvinout nástroj k provádění funkční diagnostiky školní zralosti; Terénní data získaná v Česku a v Polsku komparovat, vymezit podobnosti a rozdíly, specifické rysy a charakteristiky, případné problémy, formulovat doporučení.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub