Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Teorie čísel a její aplikace
Id projektu7AMB14SK061
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelKontakt
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je podpořit česko-slovenskou spolupráci v základním výzkumu v oblasti teorie čísel. Kořeny této spolupráce sahají k bilaterální smlouvě mezi Ostravskou univerzitou a Matematickým ústavem SAV v r. 2004. Výsledkem této spolupráce jsou již víceré publikace, z nichž nejvýznamnější je monografie.