Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hodnocení samovzněcovacího procesu hnědouhelné hmoty na skládkách
Id projektuHS_VÚHU
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období3/2013 - 12/2013
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
AnotaceProvést analýzu faktorů, které ovlivňují bezpečnost skladování (hnědého) uhlí na skládkách a návrh kritérií pro vyhodnocení míry nebezpečí vzniku samovzněcovacího procesu na předmětné skládce uhlí. Jako ovlivňující aspekty budou prošetřeny a analyzovány: a) vnitřní faktory - související s vlastnostmi uhelné hmoty (oxireaktivita, obsah vlhkosti, zrnitostní skladba, ...); b) technologické vlastnosti - související s geometrií a uložením skládky (výška, stupeň zhutnění, úhel sklonu svahu, podloží skládky...); c) meteorologické parametry - související s lokalizací skládky (orientace skládky vůči (převládajícím) větrům, odstínění skládky, ...); Navrhovaná kritéria pro posouzení míry nebezpečí vzniku samovzněcovacího procesu na předmětné skládce budou zohledňovat všechny výše uvedené typy ovlivňujících faktorů, počítá se s návrhem víceúrovňových kritérií, přičemž ?váha? (významnost) jednotlivých kritérií bude vyjádřena odpovídající bodovou škálou. V návrhu budou (m.j.) zohledněny výsledky provedených laboratorních šetření ohledně oxireaktivity hnědouhelných typů respektive vlivů zrnitosti, vlhkosti či zrnitosti na oxidační proces hnědých uhlí.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub