Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hodnocení samovzněcovacího procesu hnědouhelné hmoty na skládkách
Id projektuHS_VÚHU
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období3/2013 - 12/2013
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
AnotaceProvést analýzu faktorů, které ovlivňují bezpečnost skladování (hnědého) uhlí na skládkách a návrh kritérií pro vyhodnocení míry nebezpečí vzniku samovzněcovacího procesu na předmětné skládce uhlí. Jako ovlivňující aspekty budou prošetřeny a analyzovány: a) vnitřní faktory - související s vlastnostmi uhelné hmoty (oxireaktivita, obsah vlhkosti, zrnitostní skladba, ...); b) technologické vlastnosti - související s geometrií a uložením skládky (výška, stupeň zhutnění, úhel sklonu svahu, podloží skládky...); c) meteorologické parametry - související s lokalizací skládky (orientace skládky vůči (převládajícím) větrům, odstínění skládky, ...); Navrhovaná kritéria pro posouzení míry nebezpečí vzniku samovzněcovacího procesu na předmětné skládce budou zohledňovat všechny výše uvedené typy ovlivňujících faktorů, počítá se s návrhem víceúrovňových kritérií, přičemž ?váha? (významnost) jednotlivých kritérií bude vyjádřena odpovídající bodovou škálou. V návrhu budou (m.j.) zohledněny výsledky provedených laboratorních šetření ohledně oxireaktivity hnědouhelných typů respektive vlivů zrnitosti, vlhkosti či zrnitosti na oxidační proces hnědých uhlí.