Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Literární letní škola: Rozvíjení jazykové kompetence se zaměřením na literární překlad
Id projektuAktion66p7
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.
Období7/2013 - 7/2013
PoskytovatelAction
Stavukončený
AnotaceLetní škola si klade za cíl prohloubení jazykové kompetence se zaměřením na literární překlad s důrazem na porozumění psanému textu a textovou analýzu. Výchozí texty představují především prozaická díla současné české a rakouské prózy. Těžiště výuky představuje prohlubování překladatelské kompetence (v jejím rámci především textové kompetence) spolu s osvojováním překladatelsko-metodických postupů. Výuku doplní přednášky mezinárodně známých odborníků a překladatelů. Její podstatnou část tvoří rovněž literární čtení rakouských a českých spisovatelů. Nejen návštěvy významných institucí a pamětihodností, ale i místo konání letní školy, které se nachází v blízkostí hranic obou států, přispívají k bližšímu poznání kulturního zázemí obou zemí Evropské unie.