Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Teoretické aspekty energetického zpracování odpadů a ochrany prostředí před negativními dopady
Id projektuLO1208
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2014 - 12/2018
PoskytovatelEnvironmentální centrum ENC, Výzkumná centra MŠMT
Stavukončený
AnotaceCílem projektu ?Teoretické aspekty energetického zpracování odpadů a ochrany prostředí před negativními dopady? je poskytnutí vytvořených regionálních výzkumných kapacit využitelných pro rozvoj ekonomiky regionů, zahrnujících vybudovanou výzkumnou infrastrukturu a vysoce kvalifikované lidské zdroje, umožňující významné posílení vzájemné mezinárodní vědecké spolupráce i spolupráce podniků a veřejných vysokých škol.Konkrétními cíli projektu ?Teoretické aspekty energetického zpracování odpadů a ochrany prostředí před negativními dopady? je využít v rámci řešení projektu VaVpI s názvem ?Institut environmentálních technologií? vybudovanou infrastrukturu, tj. vybudovaný výzkumný pavilon (kolaudace duben 2013), vybudované poloprovozní, výzkumné a analytické laboratoře a výzkumné týmy, které budou a) zkoumat a optimalizovat efektivní metody a technologie v oblasti energetického využití odpadů; b) využít vybudované Centrum (a jeho infrastrukturu) pro odbornou veřejnost (vč. programů celoživotního vzdělávání s praktickou částí); c) využít Centrum pro studijní pobyty a práce studentů magisterského a doktorského studia, včetně jejich zajištění;d) využít Centrum pro pracovní pobyty pracovníků z praxe.e) využít odborné zázemí pro komunikaci s veřejností pro zvýšení povědomí o aktuálních problémech životního prostředí a zdraví ? jinou cestou, než různě cíleně interpretované informace jen přes média.