Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora výzkumné a publikační činnosti studentů doktorského studijního programu a akademických pracovníků Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě
Id projektuSGS_2013_2
Hlavní řešitelprof. PhDr. Zbyněk Janáček
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem jednoletého projektu je prostřednictvím nového recenzovaného odborného časopisu podpořit vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti hudebního a výtvarného umění na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě. Nový časopis by od počátku nesl atributy odborného recenzovaného periodika, s nimiž by se v horizontu dvou let ucházel o zapsání na listinu recenzovaných neimpaktovaných časopisů v České republice. Náplní periodika vydávaného dvakrát ročně v online verzi by byly mezioborové vazby hudebního a výtvarného umění, aktuální otázky umělecké kritiky, managementu a marketingu, problematika soudobého umění a estetického nazírání na ně apod. Vydávání časopisu se budou aktivně účastnit rovněž studenti doktorského studijního programu, kteří jako editoři a grafikové získají nové a v praxi využitelné zkušenosti.